-Valtemperaturen är inte så hög men det återstår ännu några veckor till valet så jag hoppas att den stiger. En hög valtemperatur brukar resultera i högt valdeltagande och det är bra för demokratin.
Så sammanfattande riksdagsmannen Eric Krönmark läget i valrörelsen när han besökte Vänersborg för vidare resa till Åmål.
Moderaternas Eric Krönmark var försvarsminister i den trepartiregering som bildades efter den borgerliga valsegern 1976, men så mycket försvarspolitik blev det inte under hans rundresor.
I stället satsade han på skatte-, miljö- och jordbrukspolitik och kallade bl.a. det socialdemokratiska kravet på skattehöjningar för ”dödens medicin”.

En kort promenad i centrala Vänersborg hanns med. Moderata riksdagsmannen Eric Krönmark (t.h.) tillsammans med Arne Andersson på Kungsgatan i Vänersborg