Beställa bilder

För privatpersoner som vill beställa bilder, papperskopior, gäller följande:

Kontakta mig på telefon: 0706- 49 42 31

Priser för Privatpersoner

  • 13 x 18 cm – 99 kr
  • 20 x 30 cm – 199 kr
  • 30 x 45 cm – 399 kr
  • 50 x 70 cm – 499 kr
  • 70 x 100 cm – 799 kr

Frakt tillkommer med 29-59 kronor beroende på bildstorlek

Bilderna får endast användas för PRIVATBRUK, inte reproduceras och spridas via sociala medier eller på Internet överhuvudtaget.

Copyright & Upphovsrätt på alla bilder: © Roger Lärk