Röda segel och flygande fanor bildade effektfull dekor åt musikgruppen Ariel och CH Hermansson när VPK:s valbåt gjorde strandhugg i Trollhättan
-Våra vallöften ska ses som kampparoller, menade CH Hermansson