Fotoklubben ställde ut sitt fotoprojekt ”Trafik till och från jobbet”.
Tillsammans med arbetarskyddet på Edet AB utarbetade man en utställning.
-Vi hoppas på att utställningen i någon mån skall bidra till en säkrare och därmed bättre trafikmiljö, sa Fotoklubbens ordförande Kurt Höglind.