-Knappast några fler varsel i år, sedan är det osäkert.
Bofors-Nohabs vd Henrik de Verdier, trodde på en framtid för företagets fyra produkter, lok, turbiner, dieselmotorer och tryckpressar.
Under hösten fanns 1.300 anställda kvar i företaget, men bara ett år tidigare låg antalet en bit över 2.000 anställda.
Arbetsmarknaden i Trollhättan var ansträngd till bristningsgränsen.
-Jag tror ändå inte att det blir fler varsel detta år. Tillverkningen av dieselmotorer och tryckpressar är mest i farozonen för nedskärningar men samtliga produkter skall leva vidare, sa Henrik de Verdier.