Under hösten -77 genomfördes praktiska övningar i trafikkunskap för elever i Trollhättan
Soile Axén talar om för Bengt Eliasson, Jimmy Karlsson och Tony Carlsson att backspeglar är en stor olycksrisk vid färd med cykel