Det blev mycket sång och musik under många balkonger när Lennart Jurnell och Nisse Larsson från Trollhättans Tidning återupplivade gårdsmusiken för en dag. Frågan var varför det inte fanns några gårdsmusikanter längre. Så tidningen testade och trots att fyra gårdar fick musikaliskt besök var det ingen hyresvärd som ingrep. Tvärtom gnolades det med i refrängerna och en och annan tår syntes i ögonvrån bland åhörarna.