1977 var det 100 år sedan telefonen ringde i Sverige för första gången. Eftersom Vänersborg hade en av Sveriges tre Teli fabriker, där man tillverkade teleutrustning, passade man på att ha en utställning om telefonen och dess historia. Telis f.d. tekniske chef Valter Broberg berättade om telefonens utveckling under ett århundrade