Oppositionsrådet Gösta Eriksson (c) Trollhättan

Bertil Slättberg, Arbetsförmedlingen Trollhättan

Åke Thorselius, Sparbanken Trollhättan

Erling Svensson, tecknare, skribent, fjärilsamlare och fågelskådare från Hullsjö