”Gröna gubben” kommer att lysa längre tid i fortsättningen. Det lovade tekniska nämndens ordf. Lars Jonsson sedan Oskar Hörmander i en interpellation i kommunfullmäktige påpekat att det råder missnöje med trafikljusen i Trollhättan. Det är särskilt fotgängare vid övergåmngsställen som är missnöjda med de alldeles för korta tidsiintervallen vid grönt ljus.

Det har blivit bättre sedan ljussignalerna sattes upp, ansåg trafiknämnden i Trollhättan