Anna-Greta Leijon deltog i socialdemokraternas budgetkonferens i Uddevalla. 
Vid presskonferensen uttalade Leijon att ”Per Ahlmark inte hade givit fortsatt stöd åt de försök jämställdhetsdelegationen startade”.