Under åtta månader byggdes Saab-Ana:s  stora anläggning på Skogstorpa-området i Trollhättan. När bygget stod klart hade det kostat 4 miljoner att uppföra.
Saab-Ana flyttade från från sina lokaler på Tunhemsvägen där man i många år varit trångbodda.
18 oktober invigdes anläggningen och till det kommande veckoslutet väntade en folkfest i lokalerna med artistframträdande.

Saab Ana invigde sina lokaler i närvar av bl.a. Thorbjörn ”Småstad” Johnsson och Georg ”Åby” Ericson