Ur serien ”Vår arbetsmiljö” i Trollhättans Tidning:
Första halvåret var det absolut farligaste. Av de 100 nyanställda på Ferrolegeringar i Trollhättan råkade 20 ut för olyckor under sina första sex månader på den nya arbetsplatsen. Krosskador och brännskador från glödande materialstänk var vanligast.
Men de allvarligaste problemen på Ferro var buller och kvartsdamm. Dessa kunde ge svåra skador som framträder först efter flera år

Ugnsskötare Göran Johansson