–Visst går det här att dricka, sa kommunalfullmäktiges ordf. Hadar Karlsson när han och Vänersborgs förtroendemän besökte reningsverket.