Tyck till om din kommun! Kom och läs. titta och tänk. Fäst sedan dina åsikter på ett papper och deltag aktivt i planerandet av din kommuns framtid!
Detta uppmanade Trollhättans kommun sina invånare.
En utställning öppnades som tog upp väsentliga frågor kring länets och kommunens arbetsmarknad, befolkningsutveckling och fritidsmiljön, tillsammans med den fysiska riksplaneringen. Utställningen tog också upp kollektivtrafiken i kommunen och på länsplanet.

Informationschef Hans-Olof Karlsson, ordf. i byggnadsnämnden Gösta Forsberg och planeringssekr. Hasse Persson framför utställningen.