Den nya Konti-Scankabeln mellan Göteborg och danska Läsö lades ut på havsbotten. Kabeln fungerar som export och importlänk för elkraft mellan Sverige och kontinenten.

Ingenjör Karl-Erik Gleimar från Trollhätte kraftverk ser på under kabelnedläggningen