Arne Hallin. Volvo Hydraulik 

Lars Malm, IOGT-NTO 

Sten Strinäs, kanslist i TIF, Trollhättans IF 

Lars Jonsson,kommunalråd Trollhättan ,s 

Nils Svantesson, Kraftverksägare