Kammarteaterns Taube-föreställning skulle bli riksbekant och hösten -84 drog den 30 personer starka teatergruppen ut på turné.
Först en veckas tv-inspelning i Stockholm, därefter två veckor i Göteborg och ytterligare en vecka i huvudstaden.
Föreställningarna på Södra teatern i Stockholm skedde i egen regi, så teatergruppen fick själva betala för satsningen.