Stockholm
”Här kommer bussen som bromsar sig fram.” Så stod det på två bussar som SL, Stockholms lokaltrafik, satte in i sin linjetrafik, våren 1984.
Bussarnas drivsystem tog tillvara på bromsenergin och använde den vid acceleration. Tekniken utvecklades av Volvo Flygmotor i Trollhättan.
–Vi är mycket intresserade av den här tekniken och energibesparingen på upp till 35 procent betyder mycket för både ekonomi och miljö, sa Ragnar Törnblom, utvecklingschef på SL.

Här är bussarna som SL skulle testa. Bussen till vänster har svänghjul medan bussen till höger en tryckackumulator.

 

Ragnar Törnblom från SL och Flygmotors Åke Thorin i samtal om energibesparing. I ett år skulle SL testa två dieselbussar som var utrustad med Flygmotors system som lagrade bromsenergi.