Stockholm:

Förre försvarsministern Sven Andersson (S) presenterade ubåtskommissionens rapport vid en presskonferens i Stockholm. Kommissionens slutsatser var fyllda av politiskt sprängstoft och intresset var rekordstort från såväl svenska som utländska medier.

 

Sovjetunionens upprepade kränkningar av Sveriges gränser resulterade i att regeringen omvärderade omfattningen av det kulturella och militära utbytet med Sovjet.
Intresset för ubåtskommissionens rapport var enormt i Sverige och omvärlden. Men Sovjets egen nyhetsbyrå TASS höll sig borta från presskonferensen.

Inte mindre än sex sovjetiska ubåtar hade samtidigt opererat i svenska farvatten! Kränkningarna betecknades som de allvarligaste som hänt Sverige i modern tid. I och med det inträffade omprövade regeringen Sveriges relationer till Sovjet. Ambassadören kallades hem för överläggningar. 

Kommissionen konstaterade att svenska ubåtsjakt-resurserna var klart otillräckliga. Olle Svensson, Bror Stefenson, Lars Eliasson och Maj-Lis Lööf ingick i kommissionen.