Trollhättan

De var alla klädda i mörka kostymer och behängda med olika ordensband. De kom från hela landet och hade ett gemensamt, de tillhörde den hemliga Coldinu-orden.
Till Trollhättan hade de kommit för att återinviga ett bortglömt järnkors som hittats två år tidigare mellan Åkers mangårdsbyggnad och älven vid Åkersberg.

 

Den hemliga Coldinu-orden återinvigde det upphittade korset vi Åkersberg. Ceremonin hade samlat ordensmedlemmar från hela landet.

Korsets upptäckare Olof Boman från Trollhättan blev under ceremonin invald i Coldinu-orden och tilldelades sjätte graden.