Gula faran, Staveredsgatan13 i Trollhättan, med kvartersadress Ceres 2. Huset byggdes 1908