Med slagorden ”Vi vill ha LIV” och ”Stoppa NÄL” demonstrerade aktionsgruppen ”Upprop för LIV” när landstinget hade möte 8 mars 1983.

En demonstration mot NÄL föregick landstingsmötet i Vänersborg. Över 11.000 namnunderskrifter överlämnades till landstingets ordförande Gunnar Högborn.