Rolf Sandberg, vd på SAAB, (t.h.) och Allan Johansson, överingenjör på ABV, lät täckelsen falla för det nya konstverket på Centrumgården på Stallbacka i Trollhättan. Konstverket var skapat av ”Smen på Dal”.