Jan-Olof Strandberg, Swania i Trollhättan

Lennart Sandberg, kanalinspektör på Trollhätte kanalverk

Irene Härling, ordf i lärarförbundet

Morgan Stigh, fotbollsdomare från Trollhättan