Den fackliga kampen på televerkets kontor i Trollhättan hjälpte! När det stod klart att de manuellt expedierade mobiltelefonsamtalen skulle ersättas med automatiska mobiltelefoner och arbetstillfällen därmed skulle försvinna startade man en kamp för att en av landets fyra förmedlingscentraler för texttelefoner skulle placeras i ’Tollhättan.
Det gav resultat och i januari kunde fackets krav krönas med framgång. Då invigdes nämligen den nya texttelefoncentralen i Trollhättan.
Ett tiotal telefonister hade därmed kunnat erbjudas jobb.

Fr.v. telefonisterna Liselott Karlsson, Gunilla Karlsson och Eva Ida

Förmedlingscentralens chef Emy Hagebjer