Vänersborg:
8900 personer arbetslösa i Älvsborgs län i slutet av 1982. Samtidigt sysselsattes 9500 i beredskapsjobb eller liknande. Det var några av de dystra fakta som länets riksdagsmän informerades om vid en träff med landshövding Göte Fridh.
Utvecklingsfondens nye chef Lennart Sahlin var dock optimistisk: – Jag tror på Älvsborgs län, var hans budskap, trots de dystra siffrorna som presenterades.

Riksdagsmännen som träffades på residenset i Vänersborg var Elver Jonsson, fp, Ingvar Karlsson, c, Wivi-Anne Radesjö, s, Rune Evensson, s, Rune Johansson, s, Kerstin Andersson, c, Ingvar Johnsson, s, Arne Andersson, m, landshövding Göte Fridh och Sten-Sture Paterson, m.