Kjell-Göran ”Fille” Broström, flerfaldig svensk mästare i Boltic, forsar fram mellan två Gripenspelare som har svårt att stoppa honom.