Socialbyråns ”Gula hus” på Österlånggatan i Trollhättan.