Håjums begravningsplats ligger på området Håjum i Trollhättan och syns från E45. Detta är den största av de två begravningsplatser som ligger inom Trollhättans tätort.
På Håjums begravningsplats som tillhör Trollhättans församling ligger Hoppets kapell och Ljusets kapell