Alexander Brännström
-Jag har aldrig ändrat ståndpunkt om NÄL sedan jag för sex år sedan fick min fot in i landstinget. Det hävdade Alexander Brännström, fp, i debatten före NÄL-beslutet.

Sten Bruun, ombudsman LRF

Lars Jonsson, s, Trollhättan

Gösta Davidsson, m, Trollhättan

Bengt Göransson, förbundsordförande i ABF