Erik ”Pirren” Gustavsson, materialförvaltare i THC

 

Eric Persson, platschef på Lödöse Varv

Herbert Edlund, rektor vid Strömslundskolan i Trollhättan

Krister Weiss, störtloppsåkare från Lödöse

Lennart Johansson, (c) i Trollhättan