När direktören för gamla Tacksfabriken närmade sig pension var det dags att avveckla företaget. Oro spred sig bland arbetarna och man började diskutera hur jobben kunde räddas. Till slut kom de fram till att det bästa vore att själva ta över företaget. Åtta av arbetarna satsade 25.000 kronor var och blev arbetsgivare åt sig själva. – Vi ser optimistiskt på framtiden, sa de nyblivna företagsägarna.

Björn Johansson i produktionen vid Björnspiks lokaler.

 

Arne Björk hade ansvaret att alla verktyg och maskiner var i topptrim.

 

Karl-Erik Johansson sänker ned spik i zinkbadet så spiken galvaniseras.

 

Roland Andersson var en av dem som satsade eget kapital för att ta över företaget.