– Kommersialismen har fångat oss i ett modegrepp och förpassat oss i ett ytlighetstänkande, som knappast kan göra annat än hålla ”friidsproblemen” vid liv, sa Alf Svensson och gick till storms mot den materialistiska förgudningen, den sista dagen av KDS riksting i Trollhättan.

 

Alf Svensson


– Nån däruppe måste gilla mig, sjöng Jan Sparring på avslutningen av rikstinget.