Under tre månader var Dalbobron i Vänersborg avstängd för reparation. Istället fick trafiken passera över en färja som lagts ut över älven.