Nio människor befarades ha omkommit vid brokatastrofen på Tjörn, torsdagsnatten den 18 januari 1980 . Den största av Tjörnbroarna totalförstördes när bulkfartyget Star Clipper körde på brospannet.
På fredagskvällen hade dykare ännu inte funnit spår efter de bilar som störtade över brokanten.
Senare framkom att totalt åtta människor miste livet.
15 juni 1960 invigdes bågbron mellan Källön och Almön. Det tog sjutton månader att bygga en ny bro.

Över det Liberia-flaggade fartyget låg delar av brospannet kvar. Ingen av de 30 man starka besättningen skadades. Fartyget hade lots ombord. Han var mycket van vid just denna farled men kunde ändå inte förhindra katastrofen.

Carl Persson ,t.h, landshövding i Göteborg och Bohuslän, på presskonferensen efter olyckan