Skulle Trollhättan i framtiden bli en station utan tågklarerare? Planer fanns 1979 hos den lokala SJ-ledningen.

Göran Hallberg, en av  två tågklarerarna i Trollhättan, vinkar av Skandiapilen mot Oslo