-Blir den här idén verklighet är det de mest glädjande som har hänt Trollhättans museum under senare år.
Det sa Trollhättans kulturchef Bengt Lindström om förslaget att att Kanalverkets museala samlingar skulle deponeras på Trollhättans museum.
-Det här är någonting som skulle vara till verklig stor glädje för trollhättebor och turister, tyckte Bengt Lindström.

Trollhättans kulturchef Bengt Lindström (t.v.) och kamrer Ingemar Lööf bland Kanalverkets samlingar