Redan inom några månader skulle ett nytt ”engelskt hörn” uppföras vid Torggatan- Kungsgatan i Trollhättan. Ett fyravåningshus planerades med affärslokaler i bottenvåningen samt en hel del kontor i våningarna ovanför. Flera hyresgäster var redan klara bland dem arbetsförmedlingen som ämnade flytta från Minervahuset vid Kungsgatan-Spannmålsgatan till nya Engelska-hörnan.