Under 1900-talet har Fuxerna kyrka, i Lilla Edet, renoverats 1934, 1975-76 och senast 1998-99.

Kyrkovärdarna Thure Josefsson, Sonja Schöllin och Eva Nilsson åtföljs av kyrkoherdarna Herman Gustavsson, Eric Hernqvist, Roland Kristensson och läroverksadjunkt Fred Kristensson och domprost Per-Olof Sjögren på väg in i kyrkan vid återinvigningen 1976