”Arbetsgrupp för kontaktskapande fritidsverksamhet”. Det var den officiella beteckningen på sex unga människor, som försökte inlemma den nya stadsdelen Sylte i kommunen.
Huvudsaklig uppgift var att aktivera det stillastående föreningslivet och bryta den tristess och sysslolöshet, som en väsentlig del av Syltes invånare upplevde på fritiden.


Myrtuvans fritidsgård attraherade inte Syltes ungdomar, trots att den var belägen i omedelbar närhet i området. Johnny Jonsson (längs t.v.) – Vi släpper inte in ungdomar som har ölburkar eller knark med sig. Övriga på bilden fr.v. Birgitta Qvarnström, Peter Lowborn, Marianne Gustafsson och Majvor Hammarstedt.