Vice ordf. Sven Sandblom, rörelsechef Börje Fogelberg, ordf. Evert Hallberg och konsulent Bo Dahl fotograferade vid bankens äldsta kassakista.