Arbetet med att förbereda den kommande placeringen av det beslutade  tvåstads-lasarettet  kom in i ett avgörande läge. Det fanns tre område som var tänkbara för lasarettet och det jobbades med att överväga vilket av dessa områden som var lämpligast.
Representanter för bl.a. landstinget och tvåstadskommittén lämnade sina sammanträdesrum och gav sig ut i terrängen för att inspektera de tre alternativa platserna.Man nöjde sig inte med endast detta. Man tog också flygets tjänster i anspråk och studerade trakten kring Trollhättan oh Vänersborg på 500 meters höjd.

Blir det här vid Hultsjön som spaden för det nya tvåstads-lasarettet kommer att sättas i jorden? Den frågan diskuterade fr.v. förre riksdagsmannen Robert Dockered, Sjövik, sjukvårdsstyrelsens ord. Anders Rydebo, Borås, lasarettsdirektionens ordf. Gunnar Abrahamsson, Trollhättan, kommunalrådet Stig Frendberg, Trollhättan och landstingsledamoten Hedda Lindahl, Alingsås

 

Kommunalrådet Stig Frendberg stiger ur planet tätt följd av stadsplanearkitekt Tage Bogren efter tomtinspektionen från luften

 

Fr.v. landstingsman Arne Adiels, Alafors, sjukvårdsstyrelsens ordf. Arne Rydebo, Borås, stadsplanearkitekt Tage Bogren, Trollhättan, sjukvårdschef Henric Hultin, Vänersborg och lasarettsdirektionens ordf. Gunnar Abrahamsson, Trollhättan.