I samband med Hushållningssällskapets förbundsstämma i Vänersborg besökte ombuden Koberg.
– Jag började med 25 mjölkkor och nu har jag 170 sa friherre Niclas Silverschiöld och prinsessan Desirée, och visade Hushållningssällskapet runt på Koberg och berättade om nya investeringar.