Thorbjörn Fälldin, centerns ledare, samlade 26 augusti hälften av den publik Gunnar Sträng hade kvällen innan i Älvhögsborg. Å andra sidan hade inte centerpartiet transporterat massor av publik från andra delar av länet.
Det var en kraftig uppgörelse med socialdemokratin som präglade Fälldins anförande i Trollhättan.
Fälldin inledde med att förklara att alla människor har lika värde och rättigheter och man tillgodoser människor bäst i ett decentraliserat samhälle, där medborgarna själva kan påverka besluten både i samhälle och arbetsliv.
Fälldin gjorde sig också till tolk för mera stöd till de eftersatta grupperna, som ofta blir bortglömda.
Prisutvecklingen måste man också ha under kontroll och moms på mat bör undan för undan tas bort, i första hand på de viktigaste livsmedlen, tyckte Thorbjörn Fälldin.

Harald Palmeståhl Trollhättan, Börje Svensson, Vänersborg, Torbjörn Fälldin och Kerstin Andersson Hjärtum alldeles innan centerledaren gick upp i talarstolen