En nöjd Bertil Antonsson tillsammans med Aki Tåht (t.v.) och Marku Sylvilammi.