Lilla Edets Sångsällskap under ledning av Holger Österberg hälsade våren välkommen på Valborgsmässoafton i Lilla Edet