Stående fr.v. Leo Timmonen, Benny Larsson, Lars Holm, Nils ”Krigarn” Hallqvist, Per Green, Kjell Larsson, Dag Berglund, Kalle Tegelberg.Knästående fr.v. Jormo Jurinen, Bernhard Grötte, Mikael Eriksson, Tor Grötte, Ingemar Söder och Hans Klas.