Jägarövning med delar av Lilla Edets Hemvärnsavdelning och en FBU-trupp från Trollhättan genomfördes planenligt nordost om Lilla Edet.
Övningens uppläggning var mycket realistisk och genomfördes fältmässigt till alla delar. På lördagen drog man ut i fält och meningen var att natten skulle tillbringas i vindfällen men man föredrog vid framkomsten att slå upp medhavda tält på grund av den otjänliga väderleken.

Väl sammanbitna står här delar av Lilla Edets hemvärn, under plutonchef Rolf Billestedt, klara att fullgöra sitt uppdrag- utplåning av helikopterbas.

 

Det är ingen skönhetsmask som Kurt Bergström anlägger på Peter Wernersson utan blott en maskeringsmask för att den ”lede fi” inte skall upptäcka Peter så lätt.