Befolkningen väcktes första maj i arla morgonstund då Lilla Edets Musikförening traditionsenligt höll en ”gående konsert” genom samhället. I spetsen för musikanterna ser vi dirigenten Bengt Andrén”